Barn

Redan från tidig ålder hoppas vi att alla ska kunna känna glädje av att cykla. Om cykeln ditt barn börjar på är trög, svårhanterlig och tung dämpas känslan betänkligt. Vi har därför producerat en serie juniorcyklar som utgår från fina ramar i aluminium för att hålla vikten nere. Alla modeller byggs med kvalitetskomponenter som ska tåla de kärlekfulla tag som barn åstadkommer. De är utrustade med fina och lättrullade däck, allt sammantaget gör att varje modell ska skänka sina unga åkare ett leende på läpparna vid varje tur.